Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Συστήματα Ασφαλείας

Μελέτη, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Ολοκληρωμένα συστήματα για κάθε οικιακό ή επαγγελματικό χώρο.

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού (συμπεριλαμβάνεται η βάση).

READ MORE

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (συμπεριλαμβάνεται η βάση)

READ MORE

Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών χωρίς δυνατότητα επέκτασης

READ MORE

Έως 32 συμβατικούς πυρανιχνευτές και/ή θερμοδιαφορικούς ανά ζώνη

READ MORE

Υψηλής ποιότητας και σχεδιασμού button αναγγελίας πυρκαιας

READ MORE

Καλώδιο πυρασφάλειας πυράντοχο 2 x 1mm θωρακισμένο εξωτερικής διατομής 6,8 mm

READ MORE

Σειρήνα εσωτερικού χώρου, με ενσωματωμένο φλας, για χρήση σε εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης

READ MORE

Φαροσειρήνα κόκκινη με Xenon 24V

READ MORE
English English Greek Greek