Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση, στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση των κινδύνων από αυτές.

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού (συμπεριλαμβάνεται η βάση).

READ MORE

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (συμπεριλαμβάνεται η βάση)

READ MORE

Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών χωρίς δυνατότητα επέκτασης

READ MORE

Έως 32 συμβατικούς πυρανιχνευτές και/ή θερμοδιαφορικούς ανά ζώνη

READ MORE

Υψηλής ποιότητας και σχεδιασμού button αναγγελίας πυρκαιας

READ MORE

Καλώδιο πυρασφάλειας πυράντοχο 2 x 1mm θωρακισμένο εξωτερικής διατομής 6,8 mm

READ MORE

Σειρήνα εσωτερικού χώρου, με ενσωματωμένο φλας, για χρήση σε εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης

READ MORE

Φαροσειρήνα κόκκινη με Xenon 24V

READ MORE

Σειρήνα πυρανίχνευσης

READ MORE
English English Greek Greek