Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

RF

https://di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/tileoptika-kalodia2.jpg

Conotech NS100 TriShield

Υψηλής ποιότητας, ομοαξονικό καλώδιο διπλής θωράκισης τύπου RG6 με χαλυβδοσωλήνα εσωτερικού αγωγού, φυσικά αφρισμένο με μόνωση αζώτου (N) πολυαιθυλενίου, φύλλο αλουμινίου / PET

English English Greek Greek