Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Συστήματα Ασφαλείας

Μελέτη, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Ολοκληρωμένα συστήματα για κάθε οικιακό ή επαγγελματικό χώρο.

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού (συμπεριλαμβάνεται η βάση).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (συμπεριλαμβάνεται η βάση)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών χωρίς δυνατότητα επέκτασης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έως 32 συμβατικούς πυρανιχνευτές και/ή θερμοδιαφορικούς ανά ζώνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υψηλής ποιότητας και σχεδιασμού button αναγγελίας πυρκαιας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καλώδιο πυρασφάλειας πυράντοχο 2 x 1mm θωρακισμένο εξωτερικής διατομής 6,8 mm

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σειρήνα εσωτερικού χώρου, με ενσωματωμένο φλας, για χρήση σε εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φαροσειρήνα κόκκινη με Xenon 24V

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ