Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

RF

Opticum AX 2S RG6 ομοαξονικό καλώδιο 90 dB 100μ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υψηλής ποιότητας, ομοαξονικό καλώδιο διπλής θωράκισης τύπου RG6 με χαλυβδοσωλήνα εσωτερικού αγωγού, φυσικά αφρισμένο με μόνωση αζώτου (N) πολυαιθυλενίου, φύλλο αλουμινίου / PET

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

COAXIAL CABLE 120 dB, επαγγελματικό ομοαξονικό καλώδιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ