Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση, στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση των κινδύνων από αυτές.

https://di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/fire6.jpg

ORION MINI

  • Έως 32 συμβατικούς πυρανιχνευτές και/ή θερμοδιαφορικούς ανά ζώνη
  • Επιτήρηση της γραμμής με τερματική αντίσταση
  • Προγραμματιζόμενος χρόνος καθυστέρησης ON/OFF και κατάσταση Ημέρας/Νύκτας
  • Δοκιμές από ένα άτομο
  • 1 έξοδο σειρήνας με επιτήρηση
  • Πλήρως συμμορφούμενο με EN 54-2 και EN 54-4
  • Κάρτα σύνδεσης διευθυνσιοδοτημένου βρόχου
  • GFE-ADLI (προαιρετικά)
English English Greek Greek