Συστήματα ασφαλείας - Τηλεοπτικά συστήματα - Ηλεκτρονικά

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση, στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση των κινδύνων από αυτές.

https://di-tech.gr/wp-content/uploads/2018/12/fire7.jpg

ORION

 • Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών χωρίς δυνατότητα επέκτασης
 • Έως 32 αναλογικούς ανιχνευτές καπνού/θερμοκρασίας ανά ζώνη
 • Ενεργή επίβλεψη τερματισμού ζωνών
 • Προγραμματιζόμενες ζώνες μη-αλλαγής κατάστασης
 • Προγραμματιζόμενη καθυστέρηση on/off ανά ζώνη
 • Προγραμματισμός γειτονικών παραβιάσεων ζωνών
 • Δοκιμή εγκατάστασης από ένα άτομο
 • Έξοδος τροφοδοσίας 24 V με επίβλεψη
 • 2 έξοδοι σειρήνας με επίβλεψη
 • 3 τηλεχειριζόμενοι είσοδοι για ενεργοποίηση: αλλαγής κρυστάλλου, αλλαγής κατάστασης λειτουργίας Day/Night και Reset (επαναφορά κατάστασης αναμονής)
 • 2 έξοδοι ρελέ πυρανίχνευσης και σφάλματος
 • Έξοδος αναμεταδότη
 • Έξοδος για LED και επιπλέον έξοδοι ρελέ ανά ζώνη (GFE-MPX-REL)
 • Κάρτα βρόχου διευθυνσιοδότησης (GFE-ADLI)
English English Greek Greek